SKOTAN SA (SKT)

25 Lip, 17:00 1,37 +0,03 (+2,24%)

Profil Spółki

Nazwa firmy
SKOTAN SA

Ticker GPW
SKT

Opis
Skotan SA w 2006 r. zmieniła profil działalności, rozpoczynając handel i produkcję w sektorze paliwowym. Spółka zainwestowała w budowę instalacji do produkcji biokomponentów jakimi są estry metylowe kwasów tłuszczowych. W 2009 r. Spółka zadecydowała o odstąpieniu od realizacji celów w zakresie biopaliw I generacji. Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest przeprowadzenie badań i wdrożenie technologii hodowli drożdży paszowych na bazie degummingu - biologicznego surowca odpadowego powstającego przy produkcji estru i olejów roślinnych (biopaliw). Spółka koncentruje się na kontynuacji projektu biotechnologicznego, restrukturyzacji aktywów nie związanych z działalnością naukowo-badawczą oraz podejmowaniu prac związanych z poszukiwaniem nowych projektów z zakresu nowoczesnych technologii. Od stycznia 1999 roku Spółka Skotan SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Sektor
Przemysł Lekki

Segmentacja oparta na kapitalizacji
Kapitalizacja rynkowa w przedziale 5 - 50 mln EUR

Rynek
Giełda Papierów Wartościowych

Indeks
WIG-Poland, InvestorMS, sWIG80, WIG

Data rejestracji na GPW
36170

Liczba wyemitowanych akcji
54000000

ISIN
PLSKTAN00010

NIP
548-007-69-67

Adres
Ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice

Kraj
Polska

Telefon
+48 32 6030630

Faks
+48 32 6030620

E-mail
biuro@skotansa.pl 

Strona WWW
www.skotansa.pl 

Prezes
Marek Krzysztof Pawełczak