Futures GPW - Kontrakty terminowe GPW z dnia 25-07-2014

Notowania:
Okres czasu: 1D | 3D | 5D | 10D | 1M | 3M | 5M | 1R | 3R | 5R | 10R | MAX
Data:

Poniższa tabela zawiera Notowania Futures GPW (kontrakty terminowe notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Kursy futures GPW są domyślnie prezentowane w kolejności alfabetycznej. Aby zmienić sposób sortowania tabeli, należy kliknąć w nazwę kolumny bądź w odpowiednią zieloną lub czerwoną strzałkę przy nazwie kolumny.

Z wykorzystaniem listy rozwijalnej "Data" można przejrzeć notowania archiwalne z ostatnich 5 dni. Opcja "Okres czasu" pozwala na obserwowanie zmiany kursów akcji notowanych na GPW w wybranym okresie. Kursy futures są automatycznie odświeżane na stronie internetowej w dni robocze (dni pracy giełdy).

Nazwa Up Down Otwarcie Up Down Najwyższy Up Down Najniższy Up Down Kurs Up Down Zmiana Up Down Wolumen Up Down Wart. Obr. Up Down Data i czas Up Down
FCHFU14 342,14 342,30 342,14 342,15 Arrow up0,02% 0,1k 2,9k 25 Lip, 15:50
FCHFZ14 344,37 344,37 343,98 343,98 Arrow up0,06% 0,0k 0,4k 25 Lip, 14:41
FEURM15 422,33 422,33 422,14 422,14 Arrow up0,10% 0,1k 0,8k 25 Lip, 13:57
FEURU14 415,80 416,05 415,50 415,55 Arrow up0,00% 0,1k 2,9k 25 Lip, 16:38
FEURZ14 418,06 418,22 418,05 418,05 Arrow up0,04% 0,0k 9,2k 25 Lip, 14:06
FJSWU14 43,63 43,75 43,38 43,75 Arrow up0,97% 0,0k 0,6k 25 Lip, 13:50
FKERU14 29,00 29,00 29,00 29,00 Arrow down2,52% 0,0k 0,0k 25 Lip, 09:28
FKGHU14 128,60 130,00 128,55 129,85 Arrow up0,85% 0,2k 1,6k 25 Lip, 17:04
FKGHZ14 129,00 130,25 129,00 130,05 Arrow up0,58% 0,0k 0,1k 25 Lip, 16:36
FLTSU14 37,15 37,15 37,15 37,15 0,00% 0,0k 0,1k 25 Lip, 14:46
FOPLU14 9,85 10,00 9,85 9,98 Arrow up1,84% 0,0k 0,1k 25 Lip, 15:50
FOPLZ14 9,89 10,04 9,89 10,04 Arrow up1,41% 0,0k 0,0k 25 Lip, 16:39
FPEOU14 179,50 179,50 177,00 177,40 Arrow down0,92% 0,0k 0,2k 25 Lip, 16:49
FPGEU14 19,89 20,05 19,81 19,81 Arrow down0,05% 0,1k 0,4k 25 Lip, 17:00
FPKNU14 40,00 40,31 38,52 39,35 Arrow down2,21% 0,6k 1,7k 25 Lip, 17:04
FPKNZ14 40,43 40,43 38,90 39,50 Arrow down1,94% 0,0k 0,0k 25 Lip, 17:00
FPKOU14 37,64 37,84 37,35 37,72 Arrow up0,35% 0,4k 3,0k 25 Lip, 17:00
FPKOZ14 37,77 38,08 37,77 38,08 Arrow up0,55% 0,0k 0,1k 25 Lip, 15:46
FPZUU14 416,00 418,50 416,00 417,30 Arrow up0,07% 0,1k 0,3k 25 Lip, 17:01
FSENU14 6,31 6,48 6,20 6,30 Arrow down4,55% 0,0k 0,2k 25 Lip, 17:00
FSENZ14 6,77 6,77 6,77 6,77 Arrow up4,15% 0,0k 0,2k 25 Lip, 08:45
FUSDH15 312,08 312,08 312,08 312,08 Arrow up0,37% 0,0k 1,5k 25 Lip, 12:25
FUSDU14 308,40 309,49 308,31 309,26 Arrow up0,25% 2,7k 13,7k 25 Lip, 17:03
FUSDZ14 310,15 311,00 310,15 310,79 Arrow up0,21% 0,0k 39,3k 25 Lip, 17:00
FW20H1520 2408,00 2408,00 2401,00 2407,00 Arrow up0,04% 0,0k 0,8k 25 Lip, 17:00
FW20M1520 2388,00 2396,00 2388,00 2396,00 Arrow down0,13% 0,0k 0,4k 25 Lip, 12:28
FW20U1420 2370,00 2378,00 2363,00 2367,00 Arrow down0,13% 7,6k 74,0k 25 Lip, 17:04
FW20Z1420 2388,00 2389,00 2382,00 2388,00 Arrow up0,08% 0,0k 2,7k 25 Lip, 17:00
FW40U14 3303,00 3321,00 3303,00 3315,00 Arrow up0,09% 0,2k 2,2k 25 Lip, 17:03

Legenda do tabeli

  • Nazwa - skrócona nazwa futures;
  • Otwarcie - kurs otwarcia w przeglądanym okresie czasu;
  • Najwyższy - najwyższy kurs futures w przeglądanym okresie czasu;
  • Najniższy - najniższy kurs futures w przeglądanym okresie czasu;
  • Kurs - ostatnio dostępny kurs futures;
  • Zmiana - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania futures GPW;
  • Wolumen - wolumen obrotu transakcji (w tys.);
  • Wart. Obrotu - całkowita wartość obrotu w trakcie sesji giełdowej (w tys. PLN);
  • Data i czas - czas najnowszego notowania futures GPW.