Futures GPW - Kontrakty terminowe GPW z dnia 23-04-2014

Notowania:
Okres czasu: 1D | 3D | 5D | 10D | 1M | 3M | 5M | 1R | 3R | 5R | 10R | MAX
Data:

Poniższa tabela zawiera Notowania Futures GPW (kontrakty terminowe notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Kursy futures GPW są domyślnie prezentowane w kolejności alfabetycznej. Aby zmienić sposób sortowania tabeli, należy kliknąć w nazwę kolumny bądź w odpowiednią zieloną lub czerwoną strzałkę przy nazwie kolumny.

Z wykorzystaniem listy rozwijalnej "Data" można przejrzeć notowania archiwalne z ostatnich 5 dni. Opcja "Okres czasu" pozwala na obserwowanie zmiany kursów akcji notowanych na GPW w wybranym okresie. Kursy futures są automatycznie odświeżane na stronie internetowej w dni robocze (dni pracy giełdy).

Nazwa Up Down Otwarcie Up Down Najwyższy Up Down Najniższy Up Down Kurs Up Down Zmiana Up Down Wolumen Up Down Wart. Obr. Up Down Data i czas Up Down
FACPM14 43,59 44,27 43,59 44,19 Arrow up5,21% 0,0k 0,1k 23 Kwi, 09:01
FCDRM14 15,21 15,21 14,74 14,96 Arrow down0,47% 0,0k 0,3k 23 Kwi, 13:51
FCHFH15 351,70 351,70 351,70 351,70 Arrow up0,22% 0,0k 0,1k 23 Kwi, 13:23
FCHFK14 344,06 344,06 344,06 344,06 Arrow up0,15% 0,0k 0,0k 23 Kwi, 12:15
FCHFM14 344,50 344,99 344,50 344,97 Arrow up0,21% 0,0k 2,4k 23 Kwi, 13:19
FCHFU14 347,12 347,12 347,12 347,12 Arrow up0,18% 0,0k 2,8k 23 Kwi, 12:14
FEURM14 420,40 420,86 420,31 420,76 Arrow up0,04% 0,1k 3,7k 23 Kwi, 13:03
FEURU14 422,90 422,90 422,90 422,90 Arrow up0,02% 0,0k 0,9k 23 Kwi, 09:24
FEURZ14 424,90 425,50 424,90 425,50 Arrow up0,14% 0,0k 6,9k 23 Kwi, 10:08
FJSWM14 44,00 44,00 43,50 43,50 Arrow down0,89% 0,0k 0,4k 23 Kwi, 13:49
FKGHM14 114,00 114,60 113,10 113,75 Arrow down0,13% 0,2k 1,4k 23 Kwi, 13:20
FKGHU14 110,80 110,80 110,00 110,00 Arrow down0,18% 0,0k 0,2k 23 Kwi, 12:34
FLTSM14 38,84 39,15 38,84 39,15 Arrow up1,32% 0,0k 0,1k 23 Kwi, 10:06
FPEOM14 186,45 186,50 186,00 186,00 Arrow up0,27% 0,0k 0,1k 23 Kwi, 12:35
FPGEM14 20,10 20,10 19,90 19,90 Arrow down0,90% 0,0k 0,7k 23 Kwi, 12:26
FPGNM14 4,35 4,38 4,34 4,37 Arrow up0,69% 0,0k 0,3k 23 Kwi, 13:32
FPGNU14 4,26 4,26 4,26 4,26 Arrow up1,19% 0,0k 0,1k 23 Kwi, 09:05
FPKNM14 42,68 42,92 42,60 42,76 Arrow up0,45% 0,1k 0,5k 23 Kwi, 13:52
FPKOM14 42,95 42,95 42,67 42,88 Arrow up0,21% 0,1k 1,5k 23 Kwi, 13:28
FPZUM14 434,25 435,20 430,30 431,55 Arrow down0,61% 0,1k 0,3k 23 Kwi, 13:50
FUSDM14 304,24 304,87 303,69 304,12 Arrow down0,21% 4,9k 75,2k 23 Kwi, 13:42
FUSDU14 306,25 306,25 305,69 305,69 Arrow down0,14% 0,0k 0,3k 23 Kwi, 10:45
FW20H1520 2429,00 2429,00 2429,00 2429,00 Arrow up0,04% 0,0k 0,2k 23 Kwi, 09:41
FW20M14 2442,00 2447,00 2431,00 2434,00 Arrow down0,29% 7,2k 106,4k 23 Kwi, 13:56
FW20M1420 2443,00 2447,00 2430,00 2435,00 Arrow down0,20% 0,7k 2,7k 23 Kwi, 13:53
FW20U1420 2406,00 2410,00 2400,00 2400,00 Arrow down0,17% 0,0k 1,2k 23 Kwi, 11:33
FW40M14 3364,00 3374,00 3342,00 3346,00 Arrow down0,45% 0,1k 1,8k 23 Kwi, 13:44

Legenda do tabeli

  • Nazwa - skrócona nazwa futures;
  • Otwarcie - kurs otwarcia w przeglądanym okresie czasu;
  • Najwyższy - najwyższy kurs futures w przeglądanym okresie czasu;
  • Najniższy - najniższy kurs futures w przeglądanym okresie czasu;
  • Kurs - ostatnio dostępny kurs futures;
  • Zmiana - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania futures GPW;
  • Wolumen - wolumen obrotu transakcji (w tys.);
  • Wart. Obrotu - całkowita wartość obrotu w trakcie sesji giełdowej (w tys. PLN);
  • Data i czas - czas najnowszego notowania futures GPW.