Futures GPW - Kontrakty terminowe GPW z dnia 17-04-2014

Notowania:
Okres czasu: 1D | 3D | 5D | 10D | 1M | 3M | 5M | 1R | 3R | 5R | 10R | MAX
Data:

Poniższa tabela zawiera Notowania Futures GPW (kontrakty terminowe notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Kursy futures GPW są domyślnie prezentowane w kolejności alfabetycznej. Aby zmienić sposób sortowania tabeli, należy kliknąć w nazwę kolumny bądź w odpowiednią zieloną lub czerwoną strzałkę przy nazwie kolumny.

Z wykorzystaniem listy rozwijalnej "Data" można przejrzeć notowania archiwalne z ostatnich 5 dni. Opcja "Okres czasu" pozwala na obserwowanie zmiany kursów akcji notowanych na GPW w wybranym okresie. Kursy futures są automatycznie odświeżane na stronie internetowej w dni robocze (dni pracy giełdy).

Nazwa Up Down Otwarcie Up Down Najwyższy Up Down Najniższy Up Down Kurs Up Down Zmiana Up Down Wolumen Up Down Wart. Obr. Up Down Data i czas Up Down
FACPM14 42,70 42,70 42,70 42,70 Arrow up0,47% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 10:43
FCDRM14 14,11 14,57 14,11 14,57 Arrow up3,70% 0,0k 0,3k 17 Kwi, 17:00
FCDRU14 14,73 14,85 14,70 14,85 Arrow down1,00% 0,0k 0,5k 17 Kwi, 13:21
FCHFH15 352,60 352,60 351,81 351,81 Arrow down0,25% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 16:49
FCHFM14 346,00 346,07 345,00 345,00 Arrow down0,29% 0,1k 2,4k 17 Kwi, 16:47
FCHFU14 348,04 348,04 347,34 347,34 Arrow down0,24% 0,6k 3,4k 17 Kwi, 16:44
FCHFZ14 350,25 350,25 349,51 349,51 Arrow down0,23% 0,0k 0,4k 17 Kwi, 16:40
FEURJ14 419,37 419,59 419,37 419,59 Arrow up0,00% 0,0k 2,9k 17 Kwi, 10:20
FEURK14 420,44 420,44 419,30 419,58 Arrow down0,10% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 16:31
FEURM14 421,05 421,24 420,06 420,18 Arrow down0,16% 0,1k 3,7k 17 Kwi, 16:48
FEURU14 423,13 423,13 423,13 423,13 Arrow down0,16% 0,0k 0,9k 17 Kwi, 14:32
FEURZ14 426,05 426,05 425,15 425,15 Arrow down0,10% 0,0k 6,8k 17 Kwi, 15:56
FJSWM14 44,20 45,50 43,97 44,18 Arrow up0,02% 0,0k 0,4k 17 Kwi, 16:49
FKGHM14 111,75 112,35 110,65 111,95 Arrow up0,22% 0,4k 1,4k 17 Kwi, 17:03
FKGHU14 109,00 109,00 107,45 108,55 Arrow down0,05% 0,0k 0,2k 17 Kwi, 16:06
FLTSM14 38,85 39,05 38,56 38,56 Arrow up0,42% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 16:41
FPEOM14 182,90 183,90 182,00 182,00 0,00% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 15:48
FPGEM14 20,00 20,17 19,97 20,12 Arrow up0,65% 0,0k 0,7k 17 Kwi, 15:42
FPGEU14 18,79 19,23 18,78 19,23 Arrow up1,21% 0,0k 0,0k 17 Kwi, 16:27
FPGNM14 4,23 4,26 4,20 4,26 Arrow up0,47% 0,0k 0,3k 17 Kwi, 17:00
FPKNM14 42,10 42,25 41,95 42,19 Arrow up0,45% 0,2k 0,5k 17 Kwi, 17:04
FPKNU14 42,37 42,37 42,37 42,37 Arrow down0,42% 0,0k 0,0k 17 Kwi, 12:31
FPKOM14 41,67 42,20 41,30 42,15 Arrow up1,08% 0,3k 1,5k 17 Kwi, 17:04
FPKOU14 40,80 41,69 40,80 41,69 Arrow up1,46% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 15:43
FPKOZ14 41,15 41,43 41,15 41,43 Arrow up0,68% 0,0k 0,0k 17 Kwi, 14:20
FPZUM14 418,00 429,80 418,00 429,40 Arrow up2,73% 0,2k 0,3k 17 Kwi, 17:02
FTPEM14 5,04 5,04 5,04 5,04 Arrow up0,20% 0,0k 0,0k 17 Kwi, 10:15
FUSDJ14 303,10 303,13 303,08 303,08 Arrow down0,19% 0,2k 0,4k 17 Kwi, 10:16
FUSDK14 303,61 303,76 303,40 303,40 Arrow down0,21% 0,3k 0,9k 17 Kwi, 11:18
FUSDM14 304,25 304,44 303,48 303,81 Arrow down0,34% 5,4k 76,2k 17 Kwi, 17:04
FUSDU14 305,20 305,53 305,20 305,35 Arrow down0,40% 0,0k 0,3k 17 Kwi, 15:37
FW20H1520 2367,00 2391,00 2367,00 2391,00 Arrow up1,23% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 17:00
FW20M14 2381,00 2412,00 2379,00 2410,00 Arrow up1,26% 20,0k 108,0k 17 Kwi, 17:04
FW20M1420 2381,00 2411,00 2378,00 2411,00 Arrow up1,30% 1,3k 2,5k 17 Kwi, 17:04
FW20U1420 2353,00 2373,00 2353,00 2373,00 Arrow up1,41% 0,0k 1,2k 17 Kwi, 17:04
FW20Z1420 2354,00 2380,00 2347,00 2380,00 Arrow up1,15% 0,0k 0,3k 17 Kwi, 17:00
FW40M14 3320,00 3335,00 3306,00 3327,00 Arrow up0,39% 0,3k 1,8k 17 Kwi, 17:04
FW40U14 3317,00 3317,00 3317,00 3317,00 Arrow up0,39% 0,0k 0,1k 17 Kwi, 16:40

Legenda do tabeli

  • Nazwa - skrócona nazwa futures;
  • Otwarcie - kurs otwarcia w przeglądanym okresie czasu;
  • Najwyższy - najwyższy kurs futures w przeglądanym okresie czasu;
  • Najniższy - najniższy kurs futures w przeglądanym okresie czasu;
  • Kurs - ostatnio dostępny kurs futures;
  • Zmiana - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania futures GPW;
  • Wolumen - wolumen obrotu transakcji (w tys.);
  • Wart. Obrotu - całkowita wartość obrotu w trakcie sesji giełdowej (w tys. PLN);
  • Data i czas - czas najnowszego notowania futures GPW.