EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA (EFH)

24 Lip, 15:11 0,23 +0,01 (+4,55%)

Komunikaty

Data Tytuł
15.07.2014, 17:27 EFH SA korekta raportu bieżącego nr 35/2014 (ESPI)
15.07.2014, 16:49 EFH SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadości likwidacyjnej spółki (ESPI)
15.07.2014, 16:22 EFH SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (ESPI)
14.07.2014, 18:36 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 Ksh (ESPI)
11.07.2014, 13:00 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej (ESPI)
11.07.2014, 12:24 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA ustalenie tekstu jednolitego statutu Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. (ESPI)
02.07.2014, 18:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głowów na NWZA - korekta (ESPI)
02.07.2014, 18:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głowów na NWZA - korekta (ESPI)
02.07.2014, 17:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. (ESPI)
02.07.2014, 14:20 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA korekta numery raportu bieżącego nr 31/2014. (ESPI)
01.07.2014, 16:18 EFH SA wypowiedzenie znaczącej umowy (ESPI)
25.06.2014, 14:08 EFH SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (ESPI)
23.06.2014, 18:25 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. (ESPI)
20.06.2014, 19:10 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. (ESPI)
18.06.2014, 07:57 EFH SA nabycie akcji spółki (ESPI)
17.06.2014, 11:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Zawiadomienie a trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej (ESPI)
03.06.2014, 22:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Zwołanie WZA Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku (ESPI)
20.05.2014, 07:49 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 19 maja 2014 roku (ESPI)
20.05.2014, 07:49 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w organach spółki - korekta raportu (ESPI)
19.05.2014, 07:52 EFH SA zmiany w organach spółki (ESPI)
16.05.2014, 08:16 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 (ESPI)
16.05.2014, 08:15 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2013 (ESPI)
16.05.2014, 01:11 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr (ESPI)
15.05.2014, 23:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS (ESPI)
15.05.2014, 23:38 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny za 2013 R (ESPI)
15.05.2014, 16:35 EFH SA zmiany w radzie nadzorczej (ESPI)
15.05.2014, 16:26 EFH SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
15.05.2014, 16:21 EFH SA uchwały podjęte na NWZA 15 maja 2014 r. (ESPI)
13.05.2014, 07:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja prezesa zarządu spółki (ESPI)
02.05.2014, 08:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA przedwstępna warunkowa umowa zbycia udziałów w spółce zależnej Łeba Hotel Sp. z o.o. (ESPI)
30.04.2014, 07:44 EFH SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego spółki (ESPI)
22.04.2014, 18:48 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - zwołanie WZA spółki na dzień 19 maja 2014 r. (ESPI)
18.04.2014, 14:18 EFH SA zwołanie NWZA na 15 maja 2014 r. (ESPI)
13.04.2014, 21:26 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Zestawienie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę w 2013 roku (ESPI)
04.04.2014, 07:40 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w organach spółki (ESPI)
04.04.2014, 07:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wybór biegłego rewidenta (ESPI)
04.04.2014, 07:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA powołanie prokurenta spółki (ESPI)
02.04.2014, 19:47 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (ESPI)
02.04.2014, 07:45 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Umorzenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (ESPI)
20.03.2014, 20:26 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS (ESPI)
20.03.2014, 20:24 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny za 2013 R (ESPI)
20.03.2014, 07:40 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez Tarinvest Sp. z o.o., ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (ESPI)
01.02.2014, 21:12 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Przesunięcie terminu podpisania umowy przez Spółkę zależną (ESPI)
31.01.2014, 07:41 EFH SA daty publikacji raportów okresowych w 2014 r. (ESPI)
05.12.2013, 21:26 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA obligacje serii A (ESPI)
22.11.2013, 21:30 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA podpisanie warunkowej umowy (ESPI)
13.11.2013, 21:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr (ESPI)
08.11.2013, 07:41 EFH SA podpisanie umowy z CEFARM Nieruchomości Sp. z o.o. (ESPI)
14.10.2013, 06:01 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA odpis postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie upadłości (ESPI)
20.09.2013, 21:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA umorzenie obligacji serii I i J (ESPI)
19.09.2013, 22:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA umorzenie postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości (ESPI)
11.09.2013, 21:42 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A (ESPI)
30.08.2013, 20:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr (ESPI)
16.08.2013, 06:01 EFH SA uchwały podjęte na ZWZA (ESPI)
14.08.2013, 22:01 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rozprawa w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości (ESPI)
05.08.2013, 23:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (ESPI)
24.07.2013, 22:23 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wniosek o ogłoszenie upadłości (ESPI)
17.07.2013, 21:52 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży (ESPI)
09.07.2013, 07:52 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 ksh (ESPI)
27.06.2013, 06:08 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (ESPI)
26.06.2013, 06:11 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nowy zarząd (ESPI)
25.06.2013, 21:57 EFH SA akcjonariusze - 5% głosów na WZA (ESPI)
25.06.2013, 21:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały podjęte na ZWZA (ESPI)
29.05.2013, 22:00 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja wiceprezesa zarządu (ESPI)
28.05.2013, 21:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zwołanie ZWZA (ESPI)
21.05.2013, 19:40 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - podpisanie listu intencyjnego (ESPI)
14.05.2013, 22:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr (ESPI)
10.05.2013, 06:06 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2012 roku (ESPI)
08.05.2013, 21:48 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA postanowienie sądu w sprawie postępowania naprawczego (ESPI)
26.04.2013, 19:35 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS (ESPI)
26.04.2013, 19:20 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA raport okresowy roczny za 2012 R (ESPI)
11.03.2013, 21:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A (ESPI)
06.03.2013, 21:54 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA postanowienie sądu w sprawie zakazania wszczęcia postępowania układowego (ESPI)
05.03.2013, 06:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA postanowienie sądu (ESPI)
01.03.2013, 06:13 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2012 QSr (ESPI)
15.02.2013, 17:22 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie do sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego dla spółki (ESPI)
14.02.2013, 19:42 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - anekt do listu księgowego w związku z prcesem scalenia akcji spółki (ESPI)
01.02.2013, 21:04 EFH SA uchwała KDPW w sprawie procesu scalenia akcji (ESPI)
24.01.2013, 13:22 EFH SA wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej (ESPI)
23.01.2013, 20:53 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawieszenie notowań w związku z procesem scalenia akcji (ESPI)
23.01.2013, 17:44 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA tekst jednolity statutu spółki (ESPI)
22.01.2013, 16:53 EFH SA terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. (ESPI)
21.01.2013, 18:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA strategia Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (ESPI)
17.01.2013, 15:37 EFH SA rejestracja przez Sąd scalenia akcji spółki i innych zmian w statucie zgodnie z uchwałami NWZA z 20 grudnia 2012 r. - korekta (ESPI)
17.01.2013, 06:10 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie dokmentów do KDPW i GPW (ESPI)
17.01.2013, 06:09 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rejestracja przez sąd scalenia akcji i zmian w statucie (ESPI)
17.01.2013, 06:08 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA scalenie akcji (ESPI)
16.01.2013, 06:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh (ESPI)
08.01.2013, 06:21 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA odpowiedzi na pytania akcjonariusza (ESPI)
21.12.2012, 17:20 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA 20 grudnia 2012 roku (ESPI)
21.12.2012, 15:30 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały podjęte na NWZA 20 grudnia 2012 roku (ESPI)
05.12.2012, 20:56 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A (ESPI)
23.11.2012, 17:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 20 grudnia 2012 r. (ESPI)
14.11.2012, 22:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2012 QSr (ESPI)
08.11.2012, 06:13 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w składzie zarządu (ESPI)
28.09.2012, 17:58 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA odpowiedzi zarządu na pytania zadane przez akcjonariusza spółki (ESPI)
21.09.2012, 16:45 EFH SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez prezesa zarządu (ESPI)
20.09.2012, 17:50 EFH SA lista akcjonariuszy - korekta raportu bieżącego nr 72/2012 z dnia 6 września 2012 r. (ESPI)
06.09.2012, 16:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - powierzenie członkom rady nadzorczej określonych funkcji (ESPI)
06.09.2012, 15:32 EFH SA lista akcjonariuszy (ESPI)
06.09.2012, 11:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A o kodzie PLEFH0000014 (ESPI)
03.09.2012, 19:54 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA powołanie członków rady nadzorczej (ESPI)
03.09.2012, 19:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały podjęte na NWZA 3 września 2012 r. (ESPI)
31.08.2012, 21:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr (ESPI)
31.08.2012, 12:23 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - rezygnacje z członkostwa w radzie nadzorczej spółki (ESPI)
31.08.2012, 11:57 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - kandydatury na członków rady nadzorczej (ESPI)
28.08.2012, 21:07 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA informuje (ESPI)
28.08.2012, 20:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA powołanie zarządu spółek HW1 sp. z o.o. oraz HW2 sp. z o.o. (ESPI)
07.08.2012, 18:02 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA projekty uchwał NWZA zwołanego na 03.09.2012 r. (ESPI)
07.08.2012, 17:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - zwołanie NWZA na dzień 03.09.2012 r. (ESPI)
06.08.2012, 21:02 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana stanu posiadania na WZ - uzupełnienie raportu bieżącego nr 60/2012 (ESPI)
06.08.2012, 20:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcje na akcjach - korekta raportów (ESPI)
02.08.2012, 18:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - nabycie akcji własnych (ESPI)
01.08.2012, 21:06 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas WZA (ESPI)
01.08.2012, 17:34 EFH SA korekta komunikatu nr 47/2012 (ESPI)
20.07.2012, 17:03 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmniejszenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu (ESPI)
19.07.2012, 07:49 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
19.07.2012, 07:48 EFH SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
19.07.2012, 07:48 EFH SA uchwały powzięte przez ZWZ rozpoczęte 28.06.2012 r. i kontynuowane 18.07.2012 r. (ESPI)
12.07.2012, 17:10 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej (ESPI)
12.07.2012, 13:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w składzie zarządu (ESPI)
12.07.2012, 07:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
12.07.2012, 07:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
11.07.2012, 07:55 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - nabycie akcji własnych (ESPI)
10.07.2012, 07:53 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
08.07.2012, 09:47 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie wniosków o likwidację (ESPI)
08.07.2012, 09:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Nabycie akcji własnych (ESPI)
05.07.2012, 06:38 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora (ESPI)
05.07.2012, 06:22 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
04.07.2012, 06:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
03.07.2012, 06:51 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
30.06.2012, 22:42 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora (ESPI)
30.06.2012, 00:27 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
29.06.2012, 09:05 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA przerwa w obradach ZWZ oraz podjęte uchwały (ESPI)
29.06.2012, 06:54 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
28.06.2012, 06:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
27.06.2012, 07:01 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
26.06.2012, 06:54 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
22.06.2012, 22:44 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
22.06.2012, 06:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
21.06.2012, 06:42 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora (ESPI)
21.06.2012, 06:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
20.06.2012, 06:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
19.06.2012, 06:35 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
15.06.2012, 16:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
14.06.2012, 09:57 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
14.06.2012, 06:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora (ESPI)
12.06.2012, 06:21 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach (ESPI)
05.06.2012, 06:55 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A (ESPI)
02.06.2012, 21:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Treść projektów uchwał ZWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 28.06.2012 r. (ESPI)
02.06.2012, 16:31 EFH SA zwołanie ZWZ (ESPI)
01.06.2012, 06:35 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora (ESPI)
24.05.2012, 06:55 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora (ESPI)
16.05.2012, 06:11 EFH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr (ESPI)
08.05.2012, 06:37 EFH SA transakcje animatora na akcjach (ESPI)
03.05.2012, 07:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 rok (ESPI)
26.04.2012, 07:47 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (ESPI)
25.04.2012, 11:15 EFH SA zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok (ESPI)
23.04.2012, 08:08 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
20.04.2012, 09:16 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmniejszenie stanu posiadania głosów na WZ (ESPI)
18.04.2012, 18:42 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zwiększenie stanu posiadania głosów na WZ (ESPI)
23.03.2012, 07:52 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
16.03.2012, 07:46 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
05.03.2012, 17:57 EFH SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
23.02.2012, 07:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
17.02.2012, 07:39 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
16.02.2012, 08:03 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej (ESPI)
27.01.2012, 15:53 EFH SA terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (ESPI)
20.01.2012, 07:39 EFH SA zawiadomienie od członka zarządu (ESPI)
18.01.2012, 07:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja członka zarządu (ESPI)
18.01.2012, 07:29 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja członka zarządu (ESPI)
11.01.2012, 18:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.01.2012, 16:23 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zwiększenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH SA (ESPI)
04.01.2012, 14:55 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
30.12.2011, 07:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie akcji własnych (ESPI)
29.12.2011, 17:31 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
15.12.2011, 07:57 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
13.12.2011, 08:47 EFH SA zwiększenie stanu posiadania głosów na WZ (ESPI)
12.12.2011, 07:29 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 54/2011 z dnia 23 września 2011 roku (ESPI)
08.12.2011, 07:34 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
05.12.2011, 17:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych (ESPI)
23.11.2011, 07:55 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% głosów na WZ (ESPI)
17.11.2011, 07:36 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
14.11.2011, 23:00 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2011 QSr (ESPI)
04.11.2011, 07:34 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
24.10.2011, 07:42 EFH SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
13.10.2011, 07:27 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
06.10.2011, 07:36 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
30.09.2011, 07:42 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
23.09.2011, 09:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ (ESPI)
23.09.2011, 09:25 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały powzięte przez NWZ 22.09.2011 roku oraz zmiany w statucie spółki (ESPI)
23.09.2011, 07:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
21.09.2011, 14:27 EFH SA zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% głosów na WZ (ESPI)
16.09.2011, 08:17 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
12.09.2011, 07:47 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
06.09.2011, 18:12 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 05.09.2011 r. (ESPI)
05.09.2011, 17:41 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
02.09.2011, 07:45 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
01.09.2011, 07:33 EFH SA Raport okresowy półroczny za 2011 PSr (ESPI)
29.08.2011, 07:42 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
25.08.2011, 18:29 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - treść projektów uchwał NWZA (ESPI)
25.08.2011, 18:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - zwołanie NWZA (ESPI)
22.08.2011, 07:42 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
17.08.2011, 11:11 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki (ESPI)
12.08.2011, 07:16 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.08.2011, 19:26 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
29.07.2011, 07:39 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
26.07.2011, 07:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku (ESPI)
20.07.2011, 11:07 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
18.07.2011, 18:14 EFH SA prognoza skonsolidowanych wyników finansowych (ESPI)
11.07.2011, 08:29 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% głosów na WZ (ESPI)
01.07.2011, 07:49 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej (ESPI)
01.07.2011, 07:48 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały powzięte przez ZWZ 29.06.2011 roku oraz zmiany w statucie (ESPI)
01.07.2011, 07:47 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A (ESPI)
01.07.2011, 07:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2011 roku (ESPI)
30.06.2011, 07:36 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej (ESPI)
29.06.2011, 08:03 EFH SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej (ESPI)
27.06.2011, 07:48 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A (ESPI)
15.06.2011, 08:45 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
09.06.2011, 08:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez członka zarządu (ESPI)
08.06.2011, 07:55 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
06.06.2011, 16:57 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
06.06.2011, 08:12 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A (ESPI)
03.06.2011, 12:34 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
02.06.2011, 16:16 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - treść projektów uchwał WZA (ESPI)
02.06.2011, 16:13 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA - zwołanie ZWZ na 29.06.2011 roku (ESPI)
02.06.2011, 07:40 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
02.06.2011, 07:40 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
31.05.2011, 11:24 EFH SA zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% głosów na WZ (ESPI)
27.05.2011, 07:39 EFH SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
19.05.2011, 17:41 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
16.05.2011, 22:45 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2011 QSr (ESPI)
14.05.2011, 15:08 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii A (ESPI)
12.05.2011, 18:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy za rok 2011 (ESPI)
02.05.2011, 19:05 EFH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2010 RS (ESPI)
02.05.2011, 18:53 EFH SA Raport okresowy roczny za 2010 R (ESPI)
02.05.2011, 08:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej (ESPI)
12.04.2011, 07:47 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2010 roku (ESPI)
08.04.2011, 07:31 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach apółki (ESPI)
25.03.2011, 07:32 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.03.2011, 16:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A (ESPI)
02.03.2011, 07:47 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2010 QSr (ESPI)
25.02.2011, 07:30 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.02.2011, 18:27 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana praw z papierów wartościowych spółki (ESPI)
01.02.2011, 08:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w 2010 roku (ESPI)
01.02.2011, 08:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (ESPI)
28.01.2011, 08:08 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
26.01.2011, 07:36 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
26.01.2011, 07:30 EFH SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
20.01.2011, 18:12 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
05.01.2011, 18:31 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.01.2011, 19:59 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A, L i M (ESPI)
01.01.2011, 09:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A, L i M (ESPI)
28.12.2010, 21:02 EFH SA wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A, L i M (ESPI)
16.12.2010, 17:26 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rejestracja w KDPW akcji serii A, L i M (ESPI)
10.12.2010, 17:05 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana biegłego rewidenta (ESPI)
06.12.2010, 16:42 EFH SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A (ESPI)
26.11.2010, 19:55 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% głosów na WZ (ESPI)
24.11.2010, 07:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiania stanu posiadania akcji (ESPI)
24.11.2010, 07:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (ESPI)
10.11.2010, 07:33 EFH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2010 QSr (ESPI)
02.11.2010, 14:18 EFH SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
28.10.2010, 18:24 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2010 roku (ESPI)
28.10.2010, 18:12 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
27.10.2010, 18:09 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
27.10.2010, 17:03 EFH SA zmiana liczby głosów z akcji emitenta (ESPI)
25.10.2010, 17:54 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana liczby głosów (ESPI)
22.10.2010, 16:49 EFH SA rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (ESPI)
18.10.2010, 17:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana praw z papierów wartościowych (ESPI)
18.10.2010, 17:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zakończenie subskrypcji akcji serii L i M (ESPI)
13.10.2010, 17:12 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
08.10.2010, 07:44 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.10.2010, 19:15 EFH SA sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w RB 70/2010 z dnia 04.10.2010 r. (ESPI)
04.10.2010, 16:36 EFH SA wydanie dokumentów akcji serii M i L (ESPI)
01.10.2010, 16:52 EFH SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
01.10.2010, 16:52 EFH SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
01.10.2010, 07:27 EFH SA objęcie akcji serii M (ESPI)
28.09.2010, 19:09 EFH SA objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D i zamiana na akcje serii M (ESPI)
28.09.2010, 18:07 EFH SA korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych (ESPI)
26.09.2010, 12:34 EFH SA zamierzone zmiany w statucie spółki (ESPI)
26.09.2010, 12:32 EFH SA podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów (ESPI)
23.09.2010, 18:42 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
16.09.2010, 17:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
13.09.2010, 08:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA prognoza skonsolidowanych wyników finansowych (ESPI)
10.09.2010, 19:51 EFH SA korekta raportu za I półrocze 2010 r. (ESPI)
10.09.2010, 07:41 EFH SA raport okresowy półroczny za 2010 PSr (ESPI)
10.09.2010, 07:39 EFH SA korekta raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku (ESPI)
09.09.2010, 18:17 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
06.09.2010, 16:47 EFH SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
02.09.2010, 19:26 EFH SA sporządzenie tekstu jednolitego Statutu (ESPI)
02.09.2010, 19:16 EFH SA ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L i M (ESPI)
02.09.2010, 19:03 EFH SA transakcje animatora na akcjach (ESPI)
01.09.2010, 08:24 EFH SA raport okresowy półroczny za 2010 PSr (ESPI)
19.08.2010, 16:53 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach (ESPI)
12.08.2010, 16:47 EFH SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
04.08.2010, 20:28 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
22.07.2010, 18:15 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
14.07.2010, 17:52 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zestawienie transakcji animatora na akcjach spółki (ESPI)
25.06.2010, 15:40 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA akcjonariusze na ZWZ w dniu 24.06.2010 roku (ESPI)
25.06.2010, 15:34 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej (ESPI)
25.06.2010, 15:31 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały powzięte przez ZWZ 24.06.2010 roku oraz zmiany w statucie (ESPI)
24.06.2010, 17:14 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej (ESPI)
06.06.2010, 09:58 EFH SA wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz do projektów uchwał ZWZ (ESPI)
04.06.2010, 13:04 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
28.05.2010, 19:00 EFH SA treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na 24.06.2010 r. (ESPI)
28.05.2010, 18:57 EFH SA zwołanie ZWZ na 24.06.2010 r. (ESPI)
18.05.2010, 17:04 EFH SA informacje przekazane do publicznej informacji w 2009 r. (ESPI)
17.05.2010, 17:51 EFH SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2010 QSr (ESPI)
07.05.2010, 14:58 EFH SA rejestracja przez Sąd zmian w statucie spółki (ESPI)
30.04.2010, 22:10 EFH SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
30.04.2010, 21:24 EFH SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
20.04.2010, 19:23 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2009 (ESPI)
20.04.2010, 19:22 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Raport okresowy roczny za 2009 R (ESPI)
14.04.2010, 16:49 EFH SA zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2009 r. (ESPI)
14.04.2010, 16:48 EFH SA wybór biegłego rewidenta (ESPI)
13.04.2010, 17:34 EFH SA sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki (ESPI)
13.04.2010, 17:32 EFH SA powołanie wiceprezesa zarządu (ESPI)
07.04.2010, 20:27 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 07.04.2010 roku (ESPI)
07.04.2010, 20:26 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały powzięte przez NWZ 7.04.2010 roku oraz zmiany w statucie spółki (ESPI)
22.03.2010, 17:15 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
16.03.2010, 16:58 EFH SA rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (ESPI)
12.03.2010, 16:59 EFH SA treść projektów uchwał NWZ zwołanego na 07.04.2010 r. (ESPI)
12.03.2010, 16:57 EFH SA zwołanie NWZ na 07.04.2010 r. (ESPI)
12.03.2010, 16:56 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji (ESPI)
11.03.2010, 17:14 EFH SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i J (ESPI)
11.03.2010, 17:13 EFH SA korekta raportu bieżącego nr 20/2010 z dnia 22.02.2010 r. (ESPI)
07.03.2010, 19:47 EFH SA rejestracja w KDPW akcji serii A i J (ESPI)
04.03.2010, 16:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
04.03.2010, 10:00 GASTEL ŻURAWIE SA korekta raportu nr 20/2008 - rejestracja połączenia EFH Żurawie Wieżowe SA z Gastel SA (ESPI)
04.03.2010, 09:27 EFH Żurawie Wieżowe SA powołanie członka zarządu Gastel Żurawie SA (poprzednio EFH Żurawie Wieżowe SA) (ESPI)
04.03.2010, 09:18 EFH Żurawie Wieżowe SA powołanie wiceprezesa zarządu Gastel Żurawie SA (poprzednio EFH Żurawie Wieżowe SA) (ESPI)
04.03.2010, 09:11 EFH Żurawie Wieżowe SA odwołanie Piotra Guzowskiego z funkcji wiceprezesa zarządu (ESPI)
04.03.2010, 09:00 EFH Żurawie Wieżowe SA zmiana firmy spółki na GASTEL ŻURAWIE SA (ESPI)
04.03.2010, 08:32 EFH Żurawie Wieżowe SA połączenie z Gastel SA (ESPI)
02.03.2010, 17:46 EFH SA zawarcie znaczącej umowy najmu (ESPI)
01.03.2010, 16:46 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA raport okresowy QSr (ESPI)
26.02.2010, 17:27 EFH SA sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki (ESPI)
25.02.2010, 16:41 EFH SA rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego (ESPI)
23.02.2010, 15:49 EFH Żurawie Wieżowe SA akcjonariusze - 5% głosów na WZA (ESPI)
23.02.2010, 10:33 EFH Żurawie Wieżowe SA asymilacja akcji przez KDPW (ESPI)
22.02.2010, 18:21 EFH SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
22.02.2010, 17:56 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
22.02.2010, 15:05 EFH Żurawie Wieżowe SA przyjęcie przez RN jednolitego tekstu statutu spółki (ESPI)
22.02.2010, 14:22 EFH Żurawie Wieżowe SA uchwała podjęta przez NWZ 22 lutego 2010 r. (ESPI)
19.02.2010, 15:12 EFH Żurawie Wieżowe SA rejestracja w KDPW akcji serii D (ESPI)
18.02.2010, 17:46 EFH SA podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B (ESPI)
18.02.2010, 12:36 EFH Żurawie Wieżowe SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D (ESPI)
16.02.2010, 18:06 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
15.02.2010, 07:44 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zakończenie subskrypcji akcji serii J (ESPI)
12.02.2010, 09:59 EFH Żurawie Wieżowe SA wniosek o wprowadzenie akcji (ESPI)
08.02.2010, 18:16 EFH SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
08.02.2010, 18:12 EFH SA rejestracja przez Sąd zmiany w statucie spółki (ESPI)
08.02.2010, 15:54 EFH Żurawie Wieżowe SA informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki (ESPI)
02.02.2010, 17:27 EFH SA informuje (ESPI)
29.01.2010, 10:20 EFH Żurawie Wieżowe SA terminy publikacji raportów okresowych w 2010 (ESPI)
26.01.2010, 09:38 EFH Żurawie Wieżowe SA zwołanie NWZA (ESPI)
25.01.2010, 14:00 EFH Żurawie Wieżowe SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r. (ESPI)
21.01.2010, 17:38 EFH SA rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie (ESPI)
21.01.2010, 17:37 EFH SA terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku (ESPI)
19.01.2010, 16:59 EFH SA sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki (ESPI)
18.01.2010, 17:53 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiany w składzie rady nadzorczej (ESPI)
18.01.2010, 17:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA powołanie prezesa zarządu (ESPI)
18.01.2010, 17:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ (ESPI)
18.01.2010, 17:49 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA uchwały powzięte przez NWZ w dniu 18.01.2010 roku oraz zmiany w statucie spółki (ESPI)
18.01.2010, 17:48 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej (ESPI)
18.01.2010, 17:45 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA rezygnacja prezesa zarządu (ESPI)
15.01.2010, 10:45 EFH Żurawie Wieżowe SA spełnienie warunku wejścia w życie uchwały połączeniowej emitenta (ESPI)
15.01.2010, 07:35 EFH Żurawie Wieżowe SA informacja o transakcjach na akcjach zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ESPI)
14.01.2010, 16:40 EFH SA nabycie udziałów spółki YONA Sp. z o.o. (ESPI)
14.01.2010, 10:43 EFH Żurawie Wieżowe SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
13.01.2010, 17:31 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zawarcie aneksu do umowy (ESPI)
12.01.2010, 17:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną (ESPI)
12.01.2010, 17:37 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA nabycie aktywów o znacznej wartości (ESPI)
12.01.2010, 15:39 EFH Żurawie Wieżowe SA akcjonariusze - 5% liczby głosów na NWZA (ESPI)
08.01.2010, 17:13 EFH Żurawie Wieżowe SA przyjęcie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu statutu spółki (ESPI)
08.01.2010, 16:58 EFH Żurawie Wieżowe SA uchwały powzięte przez NWZ (ESPI)
05.01.2010, 15:15 EFH Żurawie Wieżowe SA zmiana warunków znaczącej umowy (ESPI)
04.01.2010, 11:47 EFH Żurawie Wieżowe SA stanowisko zarządu odnośnie połączenia z Gastel SA (ESPI)
23.12.2009, 17:03 EFH SA zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ESPI)
21.12.2009, 19:47 EFH SA treść projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 18.01.2010 roku (ESPI)
21.12.2009, 19:46 EFH SA zwołanie NWZ na dzień 18.01.2010 roku (ESPI)
20.12.2009, 09:43 EFH SA ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J (ESPI)
18.12.2009, 10:13 EFH Żurawie Wieżowe SA srugie zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia spółki z Gastel SA (ESPI)
17.12.2009, 16:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA wybór biegłego rewidenta (ESPI)
17.12.2009, 16:43 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 roku (ESPI)
17.12.2009, 11:06 EFH Żurawie Wieżowe SA asymilacja akcji spółki przez KDPW (ESPI)
16.12.2009, 16:41 EFH SA uchwały powzięte przez NWZ 16.12.2009 r. (ESPI)
16.12.2009, 16:40 EFH SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
16.12.2009, 08:55 EFH Żurawie Wieżowe SA opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na NWZ (ESPI)
15.12.2009, 16:58 EFH SA rejestracja zmiany w Statucie (ESPI)
15.12.2009, 15:20 EFH Żurawie Wieżowe SA rejestracja w KDPW akcji serii D (ESPI)
15.12.2009, 09:55 EFH Żurawie Wieżowe SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D (ESPI)
11.12.2009, 07:38 EFH Żurawie Wieżowe SA informacja o transakcjach na akcjach spółki (ESPI)
08.12.2009, 14:33 EFH Żurawie Wieżowe SA wniosek o wprowadzenie akcji (ESPI)
05.12.2009, 13:39 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA powołanie Komitetu Audytu (ESPI)
04.12.2009, 16:44 EFH SA zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (ESPI)
03.12.2009, 15:14 EFH Żurawie Wieżowe SA zamiar połączenia ze spółką Gastel SA (ESPI)
03.12.2009, 15:00 EFH Żurawie Wieżowe SA zwołanie NWZA (ESPI)
30.11.2009, 12:43 EFH Żurawie Wieżowe SA sprawozdanie zarządu w sprawie połączenia ze spółką Gastel SA (ESPI)
27.11.2009, 22:41 EFH Żurawie Wieżowe SA transakcje na akcjach spółki (ESPI)
27.11.2009, 21:21 EFH SA ustanowienie zastawów na udziałach spółki zależnej (ESPI)
27.11.2009, 11:50 EFH Żurawie Wieżowe SA opinia biegłego z badania planu połączenia ze spółką Gastel SA (ESPI)
26.11.2009, 18:31 EFH SA nabycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. (ESPI)
26.11.2009, 14:03 EFH Żurawie Wieżowe SA rejestracja przez Sąd zmian w statucie spółki (ESPI)
21.11.2009, 20:34 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA treść projektów uchwał NWZ (ESPI)
21.11.2009, 20:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zwołanie NWZ na 16.12.2009 (ESPI)
20.11.2009, 16:54 EFH SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
20.11.2009, 16:53 EFH SA uchwały powzięte przez NWZ 20 listopada 2009 r. (ESPI)
19.11.2009, 15:39 EFH Żurawie Wieżowe SA asymilacja akcji przez KDPW (ESPI)
18.11.2009, 14:47 EFH Żurawie Wieżowe SA rejestracja w KDPW akcji serii D (ESPI)
18.11.2009, 10:56 EFH Żurawie Wieżowe SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D (ESPI)
17.11.2009, 16:18 EFH Żurawie Wieżowe SA wybór biegłego rewidenta do badania planu połączenia (ESPI)
12.11.2009, 12:47 EFH Żurawie Wieżowe SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D (ESPI)
10.11.2009, 17:19 EFH SA rejestracja przez Sąd zmian w statucie spółki (ESPI)
09.11.2009, 12:14 EFH Żurawie Wieżowe SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA (ESPI)
06.11.2009, 16:15 EFH Żurawie Wieżowe SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki (ESPI)
06.11.2009, 15:48 EFH Żurawie Wieżowe SA powołanie członka rady nadzorczej (ESPI)
06.11.2009, 15:07 EFH Żurawie Wieżowe SA uchwały powzięte przez NWZ 6 listopada 2009 roku (ESPI)
05.11.2009, 07:58 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA raport okresowy QSr (ESPI)
02.11.2009, 17:15 EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2009 roku (ESPI)
29.10.2009, 12:35 EFH Żurawie Wieżowe SA informacja o incydentalnym naruszeniu Zasady Dobrych Praktyk (ESPI)
27.10.2009, 14:43 EFH Żurawie Wieżowe SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (ESPI)
27.10.2009, 07:39 EFH Żurawie Wieżowe SA przyjęcie planu połączenia ze spółką Gastel SA (ESPI)
26.10.2009, 07:51 EFH SA treść projektów uchwał NWZ zwołanego na 20.11.2009 r. (ESPI)
26.10.2009, 07:45 EFH SA zwołanie NWZ na 20.11.2009 r. (ESPI)