RAFAKO SA (RFK)

29 Jul, 13:59 3,90 +0,08 (+2,09%)

Bulletins

Date Title
18.07.2014, 16:11 RAFAKO SA umowy z firmą Hitachi Zosen Inova AG. (ESPI)
03.07.2014, 13:00 RAFAKO SA Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 25 czerwca 2014 roku, członków zarządu RAFAKO S.A. (ESPI)
02.07.2014, 09:09 RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanego w dniu 25 czerwca 2014 r. członka RN (ESPI)
25.06.2014, 16:17 RAFAKO SA Powołanie Zarządu RAFAKO S.A. na nową kadencję. (ESPI)
25.06.2014, 16:16 RAFAKO SA zmiany w składzie rady nadzorczej (ESPI)
25.06.2014, 16:15 RAFAKO SA Uchwały ZWZ (ESPI)
25.06.2014, 07:59 RAFAKO SA rezygnacja wiceprzewodniczącego rady nadzorczej (ESPI)
29.05.2014, 15:30 RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25 czerwca 2014 r. (ESPI)
23.05.2014, 14:28 RAFAKO SA ustanowienie zastawów rejestrowych przez RAFAKO SA oraz podmiot zależny od RAFAKO SA w związku z projektem Jaworzno (ESPI)
23.05.2014, 13:42 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (ESPI)
15.05.2014, 17:15 RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr (ESPI)
13.05.2014, 09:46 RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez spółkę (ESPI)
12.05.2014, 15:52 RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez emitenta. (ESPI)
09.05.2014, 16:21 RAFAKO SA rejestracja zmian w Statucie RAFAKO SA (ESPI)
08.05.2014, 16:37 RAFAKO SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywie znacznej wartości przez spółkę zależną od RAFAKO S.A. (ESPI)
06.05.2014, 16:05 RAFAKO SA Powołanie członka zarządu RAFAKO S.A. (ESPI)
29.04.2014, 16:33 RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA (ESPI)
18.04.2014, 14:10 RAFAKO SA spełnienie się warunków zawieszających z umów podwykonawczych dotyczących projektu Jaworzno (ESPI)
17.04.2014, 13:11 RAFAKO SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Jaworzno (ESPI)
17.04.2014, 13:09 RAFAKO SA podpisanie umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno (zawarcie znaczącej umowy) (ESPI)
17.04.2014, 13:08 RAFAKO SA zawarcie umowy podwykonawczej dot. projektu Jaworzno ze spółka zależną (ESPI)
17.04.2014, 13:08 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy (ESPI)
17.04.2014, 13:02 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. Ustanowienie zabezpieczeń na majątku RAFAKO oraz spółki zależnej (ESPI)
17.04.2014, 13:00 TAURON POLSKA ENERGIA SA zawarcie umowy znaczącej z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (ESPI)
17.04.2014, 08:04 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Rafako SA (ESPI)
16.04.2014, 07:42 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (ESPI)
04.04.2014, 17:49 RAFAKO SA Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 (ESPI)
27.03.2014, 16:48 RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA (ESPI)
25.03.2014, 13:37 RAFAKO SA korekta rb nr 13/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie uchwał NWZ (ESPI)
24.03.2014, 16:18 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
24.03.2014, 16:16 RAFAKO SA uchwały NWZ (ESPI)
21.03.2014, 17:16 RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS (ESPI)
21.03.2014, 17:15 RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2013 R (ESPI)
05.03.2014, 16:00 RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA (ESPI)
27.02.2014, 19:48 RAFAKO SA przedłużenie terminu związania ofertą złożoną przez Spółkę (ESPI)
27.02.2014, 19:48 TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 30 kwietnia 2014 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (ESPI)
25.02.2014, 07:40 RAFAKO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24 marca 2014 roku wraz z projektami uchwał. (ESPI)
13.02.2014, 14:13 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 12 lutego 2014 roku. (ESPI)
12.02.2014, 16:23 RAFAKO SA uchwały NWZ (ESPI)
04.02.2014, 16:02 RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA (ESPI)
31.01.2014, 16:24 RAFAKO SA wydanie polecenia rozpoczęcia prac na projekcie Opole. (ESPI)
29.01.2014, 14:50 RAFAKO SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. (ESPI)
17.01.2014, 17:14 RAFAKO SA Wypowiedzenie znaczącej umowy przez Spółkę. Ujawnienie warunków handlowych znaczącej umowy utajnionych przez Spółkę. (ESPI)
16.01.2014, 14:36 RAFAKO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 12 lutego 2014 roku wraz z projektami uchwał. (ESPI)
15.01.2014, 19:53 RAFAKO SA umorzenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki (ESPI)
10.01.2014, 18:12 RAFAKO SA Podpisanie porozumienia z podwykonawcą (ESPI)
20.12.2013, 17:10 RAFAKO SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (ESPI)
20.12.2013, 16:54 RAFAKO SA wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez spółkę. (ESPI)
20.12.2013, 16:53 TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 28 lutego 2014 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (ESPI)
19.12.2013, 12:25 RAFAKO SA polecenie rozpoczęcia prac na projekcie Opole. (ESPI)
06.12.2013, 18:26 RAFAKO SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole. (ESPI)
02.12.2013, 16:57 RAFAKO SA przystąpienie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. do listu intencyjnego dot. Projektu Jaworzno. (ESPI)
02.12.2013, 06:18 RAFAKO SA wniosek podwykonawcy o ogłoszenie upadłości (ESPI)
27.11.2013, 06:02 RAFAKO SA przystąpienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do listu intencyjnego dot. Projektu Jaworzno (ESPI)
25.11.2013, 19:50 RAFAKO SA zawarcie listu intencyjnego dot. projektu Jaworzno. (ESPI)
08.11.2013, 10:45 RAFAKO SA zakończenie sporów arbitrażowych oraz sądowych z Alstom (ESPI)
30.10.2013, 18:42 RAFAKO SA wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez spółkę. (ESPI)
30.10.2013, 18:27 TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 31 grudnia 2013 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (ESPI)
30.10.2013, 17:11 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA wypowiedzenia dwóch kontraktów realizowanych dla Rafako S.A. (ESPI)
29.10.2013, 11:30 RAFAKO SA zaprzestanie współpracy z NCPE oraz CPECC na projekcie Jaworzno (ESPI)
28.10.2013, 06:00 RAFAKO SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole (ESPI)
28.10.2013, 05:59 RAFAKO SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole (ESPI)
28.10.2013, 05:58 RAFAKO SA zawarcie umowy podwykonawczej oraz porozumienia dodatkowego dot. Projektu Opole (ESPI)
28.10.2013, 05:57 RAFAKO SA zawarcie umowy podwykonawczej dot. Projektu Opole (ESPI)
24.10.2013, 13:14 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO SA przez BZ WBK Asset Management SA (ESPI)
23.10.2013, 16:44 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki przez BZ WBK TFI S.A. (ESPI)
23.10.2013, 16:41 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki przez BZ WBK TFI S.A. (ESPI)
18.10.2013, 12:56 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy z firmą Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (ESPI)
16.10.2013, 12:11 RAFAKO SA negocjacje w sprawie ugody (ESPI)
14.10.2013, 06:10 RAFAKO SA zawarcie umowy dotyczącej projektu Opole (ESPI)
14.10.2013, 06:09 RAFAKO SA aneks do znaczącej umowy (ESPI)
10.10.2013, 11:04 RAFAKO SA zawarcie umowy dodatkowej dotyczącej umowy o współpracy z dnia 25 lipca 2013 roku. (ESPI)
01.10.2013, 17:30 RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (ESPI)
30.09.2013, 14:24 RAFAKO SA trwające negocjacje w sprawie udziału Alstom w projekcie Opole (ESPI)
27.09.2013, 15:56 RAFAKO SA wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez Spółkę (ESPI)
27.09.2013, 15:51 TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 31 października 2013 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (ESPI)
04.09.2013, 16:43 RAFAKO SA ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 300.000.000,00 złotych w celu zabezpieczenia spłaty kredytu wynikającego z Umowy kredytu na rzecz banku PKO BP SA (ESPI)
03.09.2013, 07:34 RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr (ESPI)
14.08.2013, 13:24 RAFAKO SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy (projekt Opole) (ESPI)
05.08.2013, 18:05 MOSTOSTAL WARSZAWA SA zmiana umowy konsorcjum z RAFAKO SA dotyczącej projktu Jaworzno oraz zawarcie znaczącej umowy (ESPI)
05.08.2013, 17:10 RAFAKO SA zmiana umowy konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A. dotyczącej projektu Jaworzno oraz zawarcie istotnej Umowy (ESPI)
30.07.2013, 15:19 RAFAKO SA wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez spółkę (ESPI)
26.07.2013, 09:13 RAFAKO SA zawarcie umowy współpracy (znacząca umowa) (ESPI)
28.06.2013, 15:01 RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 21 czerwca 2013 roku, członków rady nadzorczej (ESPI)
25.06.2013, 10:44 RAFAKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 21 czerwca 2013 roku. (ESPI)
21.06.2013, 16:36 RAFAKO SA powołanie rady nadzorczej na VII kadencję. (ESPI)
21.06.2013, 16:34 RAFAKO SA uchwały ZWZ podjęte w dniu 21 czerwca 2013 roku. (ESPI)
07.06.2013, 19:02 RAFAKO SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej z Mostostal Warszawa SA (ESPI)
03.06.2013, 15:08 RAFAKO SA wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez spółkę. (ESPI)
03.06.2013, 15:07 TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 31 lipca 2013 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO SA - MOSTOSTAL WARSZAWA SA na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III (ESPI)
29.05.2013, 17:30 RAFAKO SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej. (ESPI)
27.05.2013, 09:34 RAFAKO SA zawarcie umowy konsorcjum - znacząca umowa (ESPI)
24.05.2013, 10:21 RAFAKO SA - ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na 21 czerwca 2013 (ESPI)
22.05.2013, 16:46 RAFAKO SA zawarcie umowy z PGE GiEK SA. (ESPI)
16.05.2013, 18:50 RAFAKO SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy (projekt Opole) (ESPI)
30.04.2013, 13:38 RAFAKO SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej (ESPI)
28.03.2013, 15:40 RAFAKO SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej (ESPI)
26.03.2013, 13:36 RAFAKO SA Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 19 marca 2013 roku, członków zarządu (ESPI)
25.03.2013, 14:12 RAFAKO SA wybór najkorzystniejszej oferty na modernizację IOS bloku nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (ESPI)
25.03.2013, 13:47 RAFAKO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (ESPI)
21.03.2013, 18:56 RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS (ESPI)
21.03.2013, 18:50 RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2012 R (ESPI)
20.03.2013, 09:15 RAFAKO SA zmiany w składzie zarządu spółki (ESPI)
15.03.2013, 15:21 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO SA przez BZ WBK Asset Management SA (ESPI)
08.03.2013, 14:32 RAFAKO SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA (ESPI)
05.03.2013, 15:53 RAFAKO SA rejestracja zmian w statucie (ESPI)
28.02.2013, 18:35 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy warunkowej (ESPI)
26.02.2013, 13:57 RAFAKO SA rezygnacja z przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. (ESPI)
14.02.2013, 19:27 RAFAKO SA przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP SA. (ESPI)
13.02.2013, 16:51 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO SA przez BZ WBK Asset Management SA (ESPI)
08.02.2013, 17:43 RAFAKO SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA (ESPI)
08.02.2013, 16:55 PBG SA - wykreślenie zastawu na akcjach RAFAKO należących do spółki zależnej (ESPI)
31.01.2013, 15:45 RAFAKO SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (ESPI)
24.01.2013, 15:21 RAFAKO SA - wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego dla Tauron Wytwarzanie SA (ESPI)
09.01.2013, 08:26 PBG SA informacja dotycząca zastawu na akcjach RAFAKO (ESPI)
18.12.2012, 17:35 RAFAKO SA uzupełnienie rb nr 64/2012 - zawarcie znaczących umów ze spółkami z Grupy EDF Polska (ESPI)
11.12.2012, 19:48 RAFAKO SA - informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (ESPI)
06.12.2012, 14:16 RAFAKO SA zawarcie znaczących umów ze spółkami z Grupy EDF Polska na łączną kwotę 769.900.000 PLN netto (ESPI)
06.12.2012, 14:16 KOGENERACJA SA umowa znacząca - umowa z konsorcjum Rafako SA i PBG SA w upadłości układowej (ESPI)
04.12.2012, 15:12 RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej członków rady nadzorczej (ESPI)
03.12.2012, 16:26 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 26 listopada 2012 roku. (ESPI)
28.11.2012, 16:24 RAFAKO SA korekta RB 61/2012 dotyczącego Uchwał NWZ podjętych w dniu 26 listopada 2012 roku. (ESPI)
28.11.2012, 06:17 RAFAKO SA uchwały NWZA (ESPI)
26.11.2012, 19:50 RAFAKO SA zmiany w składzie zarządu (ESPI)
26.11.2012, 18:30 RAFAKO SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej (ESPI)
22.11.2012, 16:51 RAFAKO SA - postanowienie sądu (ESPI)
19.11.2012, 13:26 RAFAKO SA podjęcie uchwał przez radę nadzorczą w sprawie zawieszenia członków zarządu niewywołujących skutków prawnych (ESPI)
19.11.2012, 13:24 RAFAKO SA rezygnacja z objęcia stanowiska członka zarządu (ESPI)
16.11.2012, 14:26 RAFAKO SA podstawy udzielenia przez sąd postanowienia w sprawie zawieszenia wykonania uchwał Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2012 roku (ESPI)
16.11.2012, 11:34 PBG SA informacja nt. zastawu na akcjach RAFAKO (ESPI)
16.11.2012, 11:15 RAFAKO SA postanowienie sądu (ESPI)
15.11.2012, 06:14 RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2012 QSr (ESPI)
07.11.2012, 17:12 RAFAKO SA wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ. (ESPI)
05.11.2012, 17:45 PBG SA informacja od pełnomocnika nt. zabezpieczenia na akcjach RAFAKO - korekta raportu (ESPI)
30.10.2012, 14:05 RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanych, 29 października 2012 r. członków zarządu (ESPI)
30.10.2012, 12:28 RAFAKO SA RAFAKO SA wyjaśnia, że wczorajszy raport bieżący Spółki nr 45/2012 zawierał niepotwierdzone i nieścisłe informacje. (ESPI)
29.10.2012, 16:54 RAFAKO SA zmiany w składzie zarządu (ESPI)
29.10.2012, 14:09 PBG SA zmiany w zarządzie spółki zależnej RAFAKO SA (ESPI)
29.10.2012, 12:39 RAFAKO SA - uzupełnienie RB 48/2012 (ESPI)
29.10.2012, 12:24 RAFAKO SA zwołanie NWZ na dzień 26-11-2012 (ESPI)
29.10.2012, 10:25 RAFAKO SA rezygnacja prezesa zarządu spółki dominującej (ESPI)
29.10.2012, 09:52 RAFAKO SA uzupełnienie RB 45/2012 (ESPI)
29.10.2012, 09:08 RAFAKO SA nieskuteczna próba odwołania zarządu w dniu 28-10-2012 r. (ESPI)
05.10.2012, 16:19 PBG SA informacja od pełnomocnika nt. zabezpieczenia na akcjach RAFAKO (ESPI)
25.09.2012, 16:53 RAFAKO SA wybór oferty na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie IOS w spółkach Grupy EDF Polska. (ESPI)
21.09.2012, 17:38 RAFAKO SA zgłoszenie wierzytelności wobec PBG SA w upadłości układowej w postępowaniu upadłościowym (ESPI)
31.08.2012, 19:32 RAFAKO SA raport okresowy półroczny za 2012 PSr (ESPI)
09.08.2012, 09:53 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO SA przez PBG SA w upadłości układowej (ESPI)
07.08.2012, 21:17 RAFAKO SA przeniesienie akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA (ESPI)
23.07.2012, 15:49 RAFAKO SA - rejestracja zmian w statucie (ESPI)
17.07.2012, 21:25 RAFAKO SA wezwanie ze strony Nadzorcy Sądowego do zwrotnego przeniesienia akcji Energomontaż Południe S.A. na rachunek PBG S.A. (ESPI)
29.06.2012, 14:34 RAFAKO SA zawarcie umowy na modernizację części ciśnieniowej kotłów w Elektrowni Połaniec SA (ESPI)
15.06.2012, 16:16 RAFAKO SA zawarcie umowy na dostawę instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Połaniec SA (ESPI)
14.06.2012, 17:43 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
14.06.2012, 17:42 RAFAKO SA uchwały ZWZ (ESPI)
05.06.2012, 07:00 RAFAKO SA informuje (ESPI)
04.06.2012, 08:24 RAFAKO SA złożenie pozwu do Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ESPI)
23.05.2012, 16:00 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z RAFAKO S.A. progu 10% kapitałów własnych Emitenta (ESPI)
17.05.2012, 14:47 RAFAKO SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14 czerwca 2012 roku wraz z projektami uchwał (ESPI)
16.05.2012, 14:42 RAFAKO SA wycofanie pozwu przez RAFAKO SA (ESPI)
15.05.2012, 19:04 RAFAKO SA - raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr (ESPI)
08.05.2012, 16:27 RAFAKO SA rezygnacja członka rady nadzorczej (ESPI)
08.05.2012, 16:26 RAFAKO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (ESPI)
02.05.2012, 07:51 RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS (ESPI)
01.05.2012, 14:56 RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2011 R (ESPI)
30.04.2012, 20:02 RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS (ESPI)
30.04.2012, 20:01 RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2011 R (ESPI)
12.04.2012, 16:57 RAFAKO SA wybór audytora (ESPI)
03.04.2012, 16:39 RAFAKO SA - wygaśnięcie umowy dodatkowej z PGE Elektrownią Opole SA (ESPI)
30.03.2012, 07:56 RAFAKO SA zmiana kryterium uznawania umów za umowy znaczące (ESPI)
29.03.2012, 17:19 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z RAFAKO SA progu 10% kapitałów własnych (ESPI)
06.03.2012, 16:20 RAFAKO SA zawarcie umów z firmą Constructions Industrielles de la Mediterranee (ESPI)
01.03.2012, 14:23 RAFAKO SA korekta raportu bieżącego nr 23/2012 (ESPI)
01.03.2012, 13:53 RAFAKO SA zawarcie umowy na wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i żużlu w Elektrociepłowni Tuzla (ESPI)
29.02.2012, 19:02 RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2011 QSr (ESPI)
29.02.2012, 07:28 RAFAKO SA aneks do umowy znaczącej z dnia 20 grudnia 2011 roku. (ESPI)
20.02.2012, 17:36 RAFAKO SA podpisanie umowy o udzielenie gwarancji bankowej (ESPI)
17.02.2012, 09:34 RAFAKO SA korekta rb nr 20/2012 w sprawie umów zawartych z firmą Metso Power Oy (Finlandia) (ESPI)
16.02.2012, 16:02 RAFAKO SA - umowy z firmą Metso Power Oy (ESPI)
16.02.2012, 16:00 RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanych, w 14 lutego 2012 r. członków rady nadzorczej (ESPI)
15.02.2012, 16:31 RAFAKO SA zawarcie znaczącej umowy z PGE Elektrownią Opole SA (ESPI)
15.02.2012, 14:24 RAFAKO SA uchwały NWZ oraz udzielone akcjonariuszowi informacje (ESPI)
15.02.2012, 14:24 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
15.02.2012, 12:20 RAFAKO SA zmiany w składzie rady nadzorczej (ESPI)
15.02.2012, 12:20 RAFAKO SA - rezygnacja członka rady nadzorczej (ESPI)
14.02.2012, 16:47 RAFAKO SA - umowy z firmą JP ?PS Belgrade (ESPI)
09.02.2012, 18:44 RAFAKO SA zawarcie umowy kredytowej (ESPI)
09.02.2012, 13:47 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
03.02.2012, 14:50 RAFAKO SA wszczęcie przed MSA przy ICC postępowania arbitrażowego dot. wierzytelności (ESPI)
03.02.2012, 10:19 RAFAKO SA - korekta raportu w sprawie wyboru oferty (ESPI)
02.02.2012, 15:50 RAFAKO SA wybór oferty spółki (ESPI)
31.01.2012, 16:27 RAFAKO SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (ESPI)
25.01.2012, 15:19 RAFAKO SA - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
23.01.2012, 14:13 RAFAKO SA - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
23.01.2012, 07:58 PBG SA podsumowanie wezwania na sprzedaż akcji spółki RAFAKO SA (ESPI)
13.01.2012, 14:54 RAFAKO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 14 lutego 2012 r. wraz z projektami uchwał (ESPI)
12.01.2012, 12:00 RAFAKO SA rezygnacja członka rady nadzorczej (ESPI)
04.01.2012, 07:58 RAFAKO SA dokonanie płatności przez Bank BGŻ na rzecz Alstom Power sp. z o.o. z tytułu gwarancji emitenta (ESPI)
04.01.2012, 07:19 RAFAKO SA postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przeciwko Alstom Power sp. z o.o. o (ESPI)
03.01.2012, 15:25 RAFAKO SA kontrakt z firmą EUAS na modernizację elektrofiltrów bloków nr 3 i 4 w Elektrociepłowni SOMA. (ESPI)
23.12.2011, 11:18 RAFAKO SA - umowa z Elektrownią &
22.12.2011, 11:34 RAFAKO SA stanowisko zarządu dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki (ESPI)
21.12.2011, 09:03 RAFAKO SA umowa w sprawie nabycia akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA oraz nabycie akcji ej spółki (ESPI)
21.12.2011, 08:11 RAFAKO SA żądanie wykonania gwarancji bankowych (ESPI)
01.12.2011, 10:52 RAFAKO SA wybór oferty na wymianę elektrofiltra bloku nr 3 w Elektrowni Kozienice (ESPI)
28.11.2011, 13:32 RAFAKO SA przebieg kariery zawodowej powołanych członków zarządu (ESPI)
25.11.2011, 16:53 RAFAKO SA powołanie członków zarządu (ESPI)
25.11.2011, 16:52 RAFAKO SA odwołanie członka zarządu (ESPI)
22.11.2011, 17:35 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
21.11.2011, 16:55 RAFAKO SA zmiany w składzie rady nadzorczej (ESPI)
21.11.2011, 16:55 RAFAKO SA akcjonariusze 5% głosów na NWZ (ESPI)
21.11.2011, 16:44 RAFAKO SA uchwały NWZ (ESPI)
21.11.2011, 16:43 RAFAKO SA rezygnacja wiceprezesa zarządu (ESPI)
18.11.2011, 09:16 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki (ESPI)
17.11.2011, 15:58 RAFAKO SA wybór oferty na dostawę bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole S.A. (ESPI)
09.11.2011, 18:37 RAFAKO SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2011 QSr (ESPI)
09.11.2011, 14:10 PBG SA zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako SA (ESPI)
08.11.2011, 16:30 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
07.11.2011, 16:55 RAFAKO SA zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku (ESPI)
03.11.2011, 10:24 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
24.10.2011, 16:49 RAFAKO SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 21 listopada 2011 roku wraz z projektami uchwał (ESPI)
21.10.2011, 16:18 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
21.10.2011, 16:16 RAFAKO SA - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
21.10.2011, 16:16 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
21.10.2011, 16:15 RAFAKO SA - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
19.10.2011, 15:58 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
18.10.2011, 10:11 RAFAKO SA zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym (ESPI)
14.09.2011, 16:25 RAFAKO SA umowa z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (ESPI)
31.08.2011, 18:22 RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA Raport okresowy półroczny za 2011 PSr (ESPI)
25.08.2011, 11:45 RAFAKO SA zawiadomienie o nabyciu akcji powyżej 5%. (ESPI)
02.08.2011, 16:00 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
08.07.2011, 14:23 RAFAKO SA wybór audytora (ESPI)
28.06.2011, 14:57 RAFAKO SA umowa z Elektrownią Kozienice SA (ESPI)
28.06.2011, 07:51 PBG SA podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako SA (ESPI)
21.06.2011, 09:24 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
13.06.2011, 16:25 RAFAKO SA decyzja Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych (ESPI)
07.06.2011, 15:17 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO SA (ESPI)
06.06.2011, 15:35 RAFAKO SA - akcjonariusze posiadających co najmniej 5% głosów na WZA (ESPI)
31.05.2011, 16:40 RAFAKO SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej (ESPI)
31.05.2011, 16:37 RAFAKO SA wypłata dywidendy (ESPI)
31.05.2011, 16:37 RAFAKO SA - uchwały WZA (ESPI)
30.05.2011, 15:18 RAFAKO SA umowa z firmą HITACHI ZOSEN INOVA A.G. (ESPI)
16.05.2011, 17:49 RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2011 QSr (ESPI)
10.05.2011, 14:47 RAFAKO SA - powołanie wiceprezesa (ESPI)
05.05.2011, 15:49 RAFAKO SA ZWZ - 31 maj 2011 r. (ESPI)
31.03.2011, 15:24 RAFAKO SA umowy z firmą Biocel Paskov (Czechy) (ESPI)
30.03.2011, 13:35 RAFAKO SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej (ESPI)
22.03.2011, 14:25 RAFAKO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (ESPI)
21.03.2011, 17:50 RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2010 RS (ESPI)
21.03.2011, 17:46 RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2010 R (ESPI)
15.03.2011, 14:36 RAFAKO SA umowy z firmą ELEKTROBUDOWA SA (ESPI)
11.03.2011, 16:31 RAFAKO SA wybór oferty na modernizację elektrofiltrów w Elektrociepłowni w Turcji (ESPI)
10.03.2011, 14:33 RAFAKO SA umowa z firmą MARTIN GmbH (Niemcy). (ESPI)
09.03.2011, 17:38 RAFAKO SA przebieg pracy zawodowej wiceprezesa zarządu Macieja Kaczorowskiego (ESPI)
08.03.2011, 07:35 RAFAKO SA powołanie wiceprezesa zarządu (ESPI)
02.03.2011, 12:59 RAFAKO SA - umowa z Elektrownią &
01.03.2011, 18:38 RAFAKO SA wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych (ESPI)
01.03.2011, 10:18 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
31.01.2011, 14:46 RAFAKO SA delegowanie członka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu (ESPI)
21.01.2011, 15:59 RAFAKO SA wybór oferty na wymianę elektrofiltra w Elektrowni Kozienice SA (ESPI)
21.01.2011, 15:17 RAFAKO SA daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (ESPI)
18.01.2011, 16:22 RAFAKO SA podpisanie umowy na modernizację i remont w Elektrowni Bełchatów (ESPI)
17.01.2011, 14:24 RAFAKO SA wybór oferty na dostawę bloku energetycznego dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (ESPI)
23.12.2010, 14:07 RAFAKO SA umowy z firmą Metso Power OY. (ESPI)
17.12.2010, 09:43 RAFAKO SA umowa na modernizację i remont w Elektrowni Bełchatów - uzupełnienie (ESPI)
17.12.2010, 09:27 RAFAKO SA umowa na modernizację w Elektrowni Bełchatów (ESPI)
16.12.2010, 15:41 RAFAKO SA zawiadomienie o przekształceniu Arka FIO w subfundusze Funduszu Arka BZ WBK FIO. (ESPI)
25.11.2010, 16:46 RAFAKO SA wybór ofert na modernizację i remont w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (ESPI)
15.11.2010, 19:04 RAFAKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2010 QSr (ESPI)
10.11.2010, 12:05 RAFAKO SA delegowanie członka rady nadzorczej (ESPI)
31.08.2010, 08:26 RAFAKO SA Raport okresowy półroczny za 2010 PSr (ESPI)
27.08.2010, 13:31 RAFAKO SA rejestracja zmian w statucie (ESPI)
06.08.2010, 19:39 RAFAKO SA wyrok Sądu Najwyższego Ukrainy (ESPI)
06.08.2010, 11:51 RAFAKO SA delegowanie członka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu (ESPI)
16.07.2010, 14:48 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy (ESPI)
16.07.2010, 14:47 RAFAKO SA zmiany w składzie rady nadzorczej (ESPI)
15.07.2010, 16:32 RAFAKO SA wypłata dywidendy (ESPI)
15.07.2010, 16:31 RAFAKO SA uchwały ZWZ podjęte 15 lipca 2010 r. (ESPI)
06.07.2010, 16:59 RAFAKO SA wybór audytora (ESPI)
22.06.2010, 15:21 RAFAKO SA jednolity tekst statutu (ESPI)
16.06.2010, 15:58 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ (ESPI)
15.06.2010, 17:46 RAFAKO SA uchwały ZWZA (ESPI)
31.05.2010, 16:36 RAFAKO SA podpisanie umowy na rozbudowę kotła w Elektrowni Stalowa Wola (ESPI)
28.05.2010, 14:34 RAFAKO SA wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ (ESPI)
24.05.2010, 12:41 RAFAKO SA podpisanie umowy na dostawę kotła dla PKE SA (ESPI)
20.05.2010, 14:14 RAFAKO SA wybór oferty na rozbudowę kotła dla Elektrowni Stalowa Wola SA (ESPI)
19.05.2010, 18:43 RAFAKO SA ZWZ - 15 czerwiec 2010 rr. (ESPI)
14.05.2010, 16:38 RAFAKO SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2010 QSr (ESPI)
13.05.2010, 11:27 RAFAKO SA delegowanie członka RN (ESPI)
10.05.2010, 09:24 RAFAKO SA zmarł wiceprezes zarządu (ESPI)
19.04.2010, 14:46 RAFAKO SA wybór oferty na dostawę kotła (ESPI)
25.03.2010, 17:31 RAFAKO SA informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2009 r. (ESPI)
22.03.2010, 19:02 RAFAKO SA skonsolidowany raport roczny (ESPI)
18.03.2010, 15:35 RAFAKO SA zawarcie umów (ESPI)
18.03.2010, 10:23 RAFAKO SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy (ESPI)
09.02.2010, 16:59 RAFAKO SA umowy z Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o. (ESPI)
03.02.2010, 17:17 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
03.02.2010, 17:11 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
03.02.2010, 17:07 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
03.02.2010, 14:33 RAFAKO SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki (ESPI)
27.01.2010, 15:46 RAFAKO SA umowa z Elektrownią &
26.01.2010, 14:10 RAFAKO SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2010 roku (ESPI)
15.01.2010, 11:43 RAFAKO SA rejestracja zmian w statucie (ESPI)
17.12.2009, 17:43 FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA wybór oferty na wykonanie wymiany elektrofiltru bloku nr 10 w Elektrowni Kozienice (ESPI)
09.12.2009, 16:00 RAFAKO SA umowy z firmą Polimex - Mostostal SA (ESPI)
27.11.2009, 18:53 RAFAKO SA zawieszenie postępowania w sprawie akcjonariuszy (ESPI)
20.11.2009, 14:54 RAFAKO SA jednolity tekst statutu (ESPI)
20.11.2009, 14:54 RAFAKO SA życiorysy członków RN (ESPI)
19.11.2009, 11:12 RAFAKO SA umowa z PGE Elektrownią Bełchatów SA (ESPI)
17.11.2009, 17:48 RAFAKO SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (ESPI)
17.11.2009, 17:47 RAFAKO SA zmiany w składzie rady nadzorczej (ESPI)
17.11.2009, 17:46 RAFAKO SA uchwały NWZ (ESPI)
10.11.2009, 17:14 RAFAKO SA umowa licencyjna z firmą Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali SpA (ESPI)
09.11.2009, 12:04 RAFAKO SA umowa z PGE Elektrownią Bełchatów na modernizację elektrofiltrów bloków nr 5 i 6 (ESPI)
06.11.2009, 08:03 FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA raport okresowy QSr (ESPI)
04.11.2009, 10:21 FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 roku. (ESPI)
30.10.2009, 16:50 FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA nieuwzględnienie wniosku BZ WBK AIB Asset Management SA - pełnomocnika akcjonariuszy (ESPI)